ostatnio przeglądane

Polityka prywatności serwisu internetowego http://fajneagd.pl/

§1. Wstęp 
Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu Serwisu internetowego zlokalizowanego na stronie
http://fajneagd.pl/ , a definicje zamieszczone w tym regulaminie mają także zastosowanie poniżej, chyba że niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej.


§2. Zasady ogólne 
Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu udostępnionym w Serwisie internetowym
http://fajneagd.pl/ jest MS MEBLE MAŁYJUREK SP Z O O , której siedziba znajduje się pod adresem ul. Cieszyńska 82, 43-400 Puńców, zwany dalej Administratorem.
Administrator zapewnia realizację wszystkich uprawnień wynikających z: 
- ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych) 
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)- ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administrator zapewnia w szczególności uprawnienie Użytkowników do żądania dostępu do własnych danych osobowych, żądania poprawienia lub usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przekazanych właściwemu Partnerowi w ramach zawartej z nim przez Administratora umowy jest Partner. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Partnera określone są każdorazowo w polityce prywatności Partnera. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera sprzeczne z prawem lub z polityką prywatności Partnera. 
Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, w zakresie niezbędnym do należytego wypełnienia zobowiązań Administratora wobec Użytkownika oraz wobec Partnerów i w celu wypełnienia tych zobowiązań lub w celach bezpośrednio określonych w zgodach Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. 
Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika tylko i wyłącznie Partnerom. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy do przekazania danych Administrator zobowiązany jest na podstawie norm powszechnie obowiązującego prawa.
Administrator przedsięwziął wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa zmierzające do zabezpieczenia podanych danych osobowych przed nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem bądź zniszczeniem przez osoby trzecie. W szczególności dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. 
Zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.§3. Polityka cookies 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (Przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
- "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (Przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (Przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora tworzone są w domen
ie http://fajneagd.pl/ i mogą być usunięte za pomocą funkcji usuwania plików cookies udostępnianej przez Przeglądarkę internetową Użytkownika.
Nota prawna: Prawa autorskie do treści §3 ust.1-9 niniejszej polityki prywatności, dotyczącego polityki cookies przysługują w całości IAB Polska. Więcej informacji na: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

§4. Postanowienia końcowe 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i udostępnienia nowej wersji na stronie
http://fajneagd.pl/. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak ograniczyć zakresu ochrony Użytkownika, w inny sposób naruszać bezpieczeństwa jego danych osobowych, ani w żaden sposób naruszać jego praw nabytych.