ostatnio przeglądane

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FAJNEAGD.PL

(obowiązujący od dnia 18.11.2015 r.)

 

§ 1

Informacje podstawowe

 1. Sklep Internetowy www.fajneAGD.pl (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:

  MS-meble Małyjurek SP. z o.o.

  Puńców, ul. Cieszyńska 82, 43-400 Cieszyn

  NIP: 5482671504

  (w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)

 3. Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.

 4. Przedmioty, które nie znajdują się aktualnie na stanie, są wyraźnie oznaczone jako możliwe do zamówienia wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są fabrycznie nowe oraz oryginalnie zapakowane.

 6. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej

  • poczty e-mail: biuro@fajneagd.pl

 1. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. nie zakłócania jego funkcjonowania,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

 

§ 3

Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.

 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:

  1. wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;

  2. przejście na podstronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;

  3. wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika albo jako gość;

  4. wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych;

  5. wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;

  6. potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;

  7. wybór metody płatności;

  8. potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”.

 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.

 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail 
  o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. 
  W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.

 5. W przypadku płatności przelewem w systemie PayByNet oraz płatności w systemie PayU zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania.

 6. Do czasu nadania przesyłki albo odbioru osobistego zamówionych przedmiotów możecie Państwo zmienić zamówienie poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail Sprzedawcy. Modyfikacja taka może objąć zmianę podanych danych osobowych lub adresowych albo liczby i rodzajów zamówionych przedmiotów. Sprzedawca poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail akceptuje zmianę zamówienia albo odmawia jego akceptacji i podaje przyczynę.

 

§ 4

Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:

  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

  2. zapłaty w systemie PayU,

  3. zapłaty gotówką za przesyłkę pobraniową,

  4. zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym.

 2. Płatności przelewem i płatności w systemie PayU należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Płatności gotówką należy dokonać wraz z doręczeniem przesyłki za pobraniem, a w przypadku odbioru osobistego – przy odbiorze, który powinien nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

   

§ 5

Dostawa i odbiór

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub w systemie PayU zamówione przedmioty są wysyłane w ciągu 1 dni od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, chyba że zdecydujecie się Państwo na ich odbiór osobisty.

 2. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona nadana w terminie 1 dnia od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 3. Obioru osobistego możecie dokonać Państwo pod adresem: 
  MS-meble Małyjurek Sp. z o.o., Puńców, ul. Cieszyńska 82, 43-400 Cieszyn.

 4. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.

 5. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca, o czym jesteście Państwo informowani na podstronie zamówienia po kliknięciu w ikonę koszyka w menu strony.

 6. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.

 7. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.

 8. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT.

 

§ 6

Reklamacje

 1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać 
  z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

 2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.

 3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:

  1. jego naprawy albo wymiany na nowy;

  2. obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);

  3. odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

- na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

 1. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

 2. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych dolegliwości.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, opisanych w niniejszym pouczeniu, które stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi zał. nr 2 do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.

 3. Zarówno pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, jak i formularz odstąpienia od umowy, otrzymacie Państwo z chwilą dostarczenia zamówionych przedmiotów.

 

§ 8

Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,

 2. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

 3. Z pozostałymi informacjami dot. zasad wykorzystania danych osobowych w ramach działalności Sprzedawcy możecie zapoznać się Państwo na stronie „Polityka prywatności”.

 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania 
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania 
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.

Załącznik nr. 1 - pouczenie (pdf)

Załącznik nr. 2 - formularz odstąpienia od umowy (pdf)